Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.
https://www.fitbit.com/uk/chargehttps://www.fitbit.com/uk/chargehttps://www.fitbit.com/uk/charge

May 26th 2015, by Harold Coenders

Dashboard in de praktijk

Quantified Workplace

In het experiment participeren 40 Colliers medewerkers vanuit verschillende afdelingen en in verschillende levensfasen. Deelname is vrijwillig. De deelnemers brengen gedurende één jaar hun levensritme, productiviteit en well-being in kaart door middel van een self tracking wearable (FitBit). We willen inzicht krijgen in de juiste balans tussen ‘well being’ en ‘well billing’.

Iedereen krijgt de beschikking over twee dashboards:

  • Het FitBit dashboard is primair gericht op het monitoren van jezelf en verbeteren van je eigen leefritme.
  • Het Quantified Workplace dashboard is gericht op Colliers als organisatie en geeft inzicht in de optimale balans tussen welzijn, productiviteit, stress en gezondheid.

De inzichten op organisatieniveau zijn nog nooit op deze wijze in kaart gebracht en dat maakt het QWP experiment uniek. Tevens combineren we data vanuit het menselijk lichaam met de perceptie vanuit de medewerker. De stress wordt dus gemeten vanuit lichamelijke parameters en waargenomen vanuit de beleving van de medewerker zelf. Hiermee ontstaat dus ook inzicht in de verschillen tussen perceptie en fysiek.

We meten:

  • Productiviteit: gewerkte uren en productieve uren (uit administratie) & gepercipieerde productiviteit vanuit dagelijkse persoonlijke score van de medewerker.
  • Stress: FitBit door hart & zweetreflex & gepercipieerde stress door dagelijkse persoonlijke score vanuit de medewerker.
  • Gezondheid: FitBit door beweging.
  • Well being: dagelijkse persoonlijke happiness score via de mail.

De FitBit wearable wordt minimaal 75% van de tijd gedragen. Praktisch betekent dit dat de deelnemers een bandje dragen waarmee belangrijke parameters van het functioneren van je lichaam worden gemeten en gekoppeld aan de productiviteit van het werk. Daarnaast krijgen de deelnemers op willekeurige momenten de vraag een persoonlijk rapportcijfer te geven over hun dag of week en wordt de schermtijd gemonitord. Gedurende het experiment wordt het aantal parameters mogelijk nog uitgebreid. Tot slot worden de deelnemers gedurende het experiment ondervraagd via een survey en/of interview(s).

De deelnemers krijgen door middel van een applicatie inzicht in hun eigen functioneren, op basis waarvan naar eigen initiatief veranderingen gemaakt kunnen worden in levensritme en/of manier van werken (persoonlijk dashboard). Daarnaast kunnen gegevens vrijwillig, indien gewenst anoniem, gedeeld worden in een gemeenschappelijk Colliers dashboard. Dit dashboard geeft inzicht onder welke omstandigheden medewerkers meer of minder happy zijn, wat de stress levels zijn die het werk oplevert en onder welke omstandigheden we als team het beste presteren.

Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met de Middlesex University of London. Joost Plattell van het Quantified Self Institute heeft inzicht in de data maar de interpretatie van de data zal door een (nog te bepalen) onafhankelijke programma-manager worden uitgevoerd. Hierbij is specifieke aandacht voor de medische interpretatie geborgd, en worden ook de ethische dilemma’s vanuit een onafhankelijk perspectief belicht en besproken. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden de data geanonimiseerd ter beschikking gesteld aan de Middlesex University, vertegenwoordigd door Mrs P. Moore.

Comments