Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.

May 27th 2015, by Harold Coenders

Colliers and Quantified Workplace

Practise what you preach

Colliers International Corporate Solutions is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de Quantified Workplace de arbeidsrelaties zal veranderen en effect zal hebben op de eisen en wensen die gesteld worden aan de werkomgeving. In onze dienstverlening als vastgoedadviseur aan de eindgebruikers van kantoren baseren we onze concepten zo veel mogelijk op feiten (factbased). De Quantified Workplace past in deze gedachte. Daarom is de Quantified Workplace een ontwikkeling die naast vele HR elementen, ook elementen bevat die essentieel zijn voor de ontwikkeling van werkconcepten voor onze klanten. Om een expert te kunnen zijn in een nieuwe ontwikkeling, is de eerste stap die trend op jezelf van toepassing verklaren. Om die reden heeft Colliers het Quantified Self gedachtegoed binnen de eigen werkomgeving in een experiment geïntroduceerd.

Quantified workplace experiment

Het experiment is deels een gezondheidsprogramma, maar Colliers legt de lat hoger door te streven naar inzicht in het maximaliseren van je persoonlijke productiviteit waarin persoonlijke behoeften centraal staan. Het experiment kent drie doelstellingen:

  • Herdefiniëren van goed werkgeverschap
  • Starten van de maatschappelijke discussie Quantified Workplace
  • Practise what you preach

De eerste doelstelling is intern gericht op goed werkgeverschap. De Quantified Workplace levert daarin een positieve bijdrage. Colliers versterkt haar rol als goed werkgever en is koploper op het gebied van het implementeren van de best practices van de Quantified Workplace. Nieuwe werkvormen hebben meer verantwoordelijkheid bij de medewerker gelegd. Er wordt in toenemende mate gestuurd op output. Colliers ervaart dit als een positieve ontwikkeling, maar wil de juiste instrumenten aanbieden om invulling te geven aan deze eigen verantwoordelijkheid en te kunnen inspelen op individuele behoeften. Inzicht wanneer de medewerker de beste prestatie levert en proactieve sturing op ziekmakers zoals stress. Gedurende het experiment zal nadere invulling gegeven worden aan de gewenste interventies.

Het experiment is daarnaast maatschappelijk en wetenschappelijk relevant. De tweede doelstelling van het experiment is het leveren van input voor de maatschappelijke discussie over de ontwikkeling van de Quantified Workplace en tevens een bijdrage te leveren aan de wetenschap, door het experiment als case study wetenschappelijk te laten onderzoeken. Aangenomen wordt dat de Quantified Workplace niet alleen de werkomgeving gaat veranderen, maar ook de relatie tussen werkgever en werknemer zal herdefiniëren. Dit roept ethische vragen op. Hoe ver moet een werkgever bijvoorbeeld gaan om goed te zorgen voor de medewerker met het voorkomen van stress en het faciliteren van verantwoorde werk/privé balans? Hoe ver mag een werkgever gaan in het monitoren van de medewerkers en draagt de Quantified Self hieraan bij? Wat is de juiste balans tussen persoonlijke ontwikkeling en technologie?

De derde doelstelling is de eigen leercurve van Colliers als expert en thought leader op het gebied van de werkomgeving. Eigenlijk heel simpel: practise what you preach. Colliers gebruikt de ‘best practice standard’ voor haar werkomgeving oplossingen. Colliers ondergaat het experiment zelf om de beste maatschappelijke standaard te ontwikkelen voor haar klanten. 

Comments