Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.

May 26th 2015, by David Menkveld

High performance (net)work

Van individuele prestaties tot collectieve groei

In de Quantified Workplace ligt de nadruk niet alleen op het individu. Het domein van de werkomgeving telt immers veel verschillende individuen, inmiddels verdeeld over vier generaties met ieder zijn eigen normen, waarden en werkritme. Van individu naar collectief betekent tevens de vorming van een netwerk. Een ‘High Performance Network’, waarbinnen ieder individu niet alleen inzicht heeft in zijn of haar eigen performance, maar dit ook kan vergelijken met het collectief. Naast een sociaal component, zorgt deze netwerkvorming ook voor een sterk competitief element, wat prestaties kan bevorderen. Het is voor te stellen dat binnen dit netwerk eveneens HR professionals en coaches aangesloten zijn die worden ingezet voor het verbeteren van de prestaties van het individu of het collectief, op basis van de gegevens die gemonitord worden. Zo kan de organisatie bijvoorbeeld ‘best performing’ teams samenstellen voor bepaalde projecten.

Real time feedback

Evenals bij het in kaart brengen van individuele behoeften, geschiedt het in kaart brengen van de tevredenheid over de werkomgeving op een zeer traditionele en trage wijze door middel van jaarlijkse questionnaires. In de Quantified Workplace wordt deze jaarlijkse vragenlijst vervangen door real time feedback systemen, waarbij aanpassingen aan de werkomgeving op voorhand kunnen worden voorgelegd aan de medewerkers met de vraag wat ze van een bepaalde interventie vinden. Deze methode van ‘social forecasting’ levert directe feedback voor het doorvoeren van aanpassingen in de werkomgeving. Tegelijkertijd zorgt deze methode voor een enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie.

Waar de Quantified Workplace voor de ondersteunende HR organisatie een uitdaging is, geldt dit eveneens voor de FM en ICT afdeling. De FM organisatie kan de medewerkers nog beter faciliteren vanwege het inzicht in de behoeften van de gebruikers binnen de werkomgeving. De ICT afdeling kan juist nieuwe performance tools en feedback systemen testen binnen het high performance netwerk en staat daardoor dichter bij de medewerkers.

In de Quantified Workplace is er sprake van een continue huisvestingsoptimalisatie op basis van real time inzicht in de behoefte van het individu. Dit zorgt voor een hybride werk(plek)concept dat zich constant aanpast aan de persoonlijke behoeften van het individu of een groep. Een werkomgeving waar mensen graag naar toe gaan en die meer persoonlijke keuzevrijheid biedt.

Intuitive Workplace

Stelt u zich eens voor dat op basis van al deze kwantitatieve en kwalitatieve data, een medewerker naar kantoor komt en de werkomgeving die persoon doorverwijst naar de verdieping waar hij of zij het meest productief is voor de taak die op dat moment moet worden gedaan, dat er sociale interactie wordt gefaciliteerd doordat de werkomgeving mensen aan elkaar koppelt op basis van werkcompetenties en dat er rustmomenten worden voorgesteld via het high performance dashboard vlak voor een belangrijke presentatie. De ‘Quantified Workplace’ transformeert in de komende jaren naar een ‘Intuitive Workplace’ die exact de behoefte van het individu herkent, de werkomgeving daarop aanpast en zo collectieve vooruitgang stimuleert.

Comments