Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.
Dashboard Colliers International 27.05.2015Dashboard Colliers International 27.05.2015Dashboard Colliers International 27.05.2015

May 27th 2015

Weekly update Organisation Dashboard

Colliers International

Het Quantified Workplace dashboard is gericht op Colliers als organisatie en geeft inzicht in de optimale balans tussen welzijn, productiviteit, stress en gezondheid.

Dagelijks worden de verschillende parameters gemeten: activity, well-being, stress, productivity, billability en screentime;

Colliers is op zoek naar de juiste balans tussen gezondheid en productiviteit. De oorzaken van stress of juist hapiness in het werk. Kijken naar het functioneren van het menselijk lichaam en de beleving van de medewerker. Colliers ziet hapiness van de medewerker is niet iets dat je een keer per jaar meet in een medewerkers tevredenheid onderzoek maar iets dat elke dag van belang is.

In de grafieken is het gemiddelde van de organisatie van afgelopen 7 dagen te zien.

Opvallende trends de afgelopen week

Productivity vs Stress

Uit de eerste gegevens van productivity en stress blijkt dat deze zeker aan elkaar te linken zijn. Stress volgt productiviteit recht evenredig tijdens de meting. De lage uitschieter rond 6 mei heeft waarschijnlijk te maken met de extra vrije dag (2e paasdag).

Ook zien we een dip op 27 april (Koningsdag). Opvallend is de sterke stijging van zowel productiviteit als stress na de (extra) vrije dagen.

Productivity vs Screentime

Ook de parameters productivity en screentime kennen een recht evenredig patroon. De dipjes vallen samen met pasen, Koningsdag en bevrijdingsdag.

Activity vs Stress

In de vergelijking activity (aantal stappen) en stress is een omgekeerde evenredigheid te zien: bij een hoger aantal stappen daalt de stress. Hieruit blijkt dat beweging belangrijk is, ook tijdens werktijd.

Screentime vs Stress

Als consultant zitten medewerkers van Colliers International veel achter een laptop. In de vergelijking screentime vs stress bekijken we of het werk achter een laptop stress oplevert. Op sommige tijdspannen is de recht evenredigheid tussen de parameters zeker waar te nemen.

Gemiddeld well being

Gemiddeld scoort Colliers International een 7 voor well being. Met name op dinsdag en donderdag voelen we ons goed, op deze dagen wordt vaker boven het gemiddelde gescoord.

Vrijdag is de dag met de laagste score: een 6,8. Dit geldt overigens ook voor productivity. Misschien komt het lage well being cijfer door een gevoel dat er minder goed gepresteerd is op de vrijdag.

Verwachtingen

Het zomerseizoen komt eraan. Dit betekent langere dagen/avonden, meer vrije dagen, betere temperaturen, vakanties en zon. Interessant zal zijn of dit ook voor veranderingen zal zorgen in de waarnemingen in met name beweging en wel being.