Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.
WorkshopWorkshopWorkshop

May 11th 2015

Speakers

Colliers International

Marhinde Verkerk – olympisch top judoka op weg naar Rio / interieur architect Colliers International Corporate Solutions

High Performance Working

marhinde_katja_mali_fotografie_colliers_formaat.jpg

In de topsport staat de prestatie en het beste uit jezelf halen centraal. Welke topsport lessen zijn zinvol om de persoonlijke productiviteit van medewerkers en het team verder te verbeteren. Hoe bouw je een high performance working cultuur gebaseerd op de drie P’s (Promotors, People en Performance). Marhinde Verkerk vertaalt de lessen ten aanzien van persoonlijke motivatie, resultaat focus en team samenwerking vanuit ‘topsport’ naar het ‘gewone werkende’ leven.

Beide invalshoeken geven zicht op de doorontwikkeling van Het Nieuwe Werken naar ‘High Performance Working’. Een werkomgeving waar persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ondersteund door de organisatie en waar de productiviteit van de werkomgeving ook daadwerkelijk inzichtelijk wordt gemaakt. Een workshop over de lessons learned en de toekomst van de Quantified Workplace: hoe kun je werken en de werkomgeving dusdanig vormgeven en inrichten met als resultaat een hogere productiviteit.

Harold Coenders – directeur Colliers International Corporate Solutions / bedrijfsantropoloog

Disruptive change van de Quantified Workplace

harold_katja_mali_fotografie__colliersformaat.jpg

Verhoging van productiviteit vormt de belangrijkste motor voor post crisis groei. Verhoging van de persoonlijke productiviteit met de juiste balans tussen opbrengst en werkdruk vormt de sleutel naar verantwoorde groei en goed werkgeverschap. Door de technologische revolutie van ‘wearables’, ‘self-tracking’ en ‘real time monitoring’ van het individu kan nu inzicht worden verkregen in het welzijn van werknemers en de impact van individuele productiviteit op de organisatiedoelen. Het is tijd voor de ‘Quantified Workplace’.

De Quantified Workplace staat voor het verhogen van de productiviteit van medewerker en werkomgeving door cijfermatig en real time inzicht te geven in de omstandigheden en tijdstippen waar de medewerker het best presteert en de werkomgeving optimaal gebruikt wordt.

De Quantified Workplace gaat de term goed werkgeverschap herdefiniëren, radicaal nieuwe eisen stellen aan de personalisatie van de werkomgeving en arbo diensten in de huidige vorm overbodig maken. Kortom de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever structureel veranderen. Introductie van het nieuwe fenomeen de Quantified Workplace en de disruptieve bedrijfsmatige, maatschappelijke en ethische impact hiervan voor zowel individu als organisatie.

De Quantified Workplace , the good, the bad and the ugly:

the good:

Eindelijk inzicht in stressfactoren en gezondheid voor de medewerker voordat het te laat is. Proactief sturen op de grootste ziekmaker in plaats van achteraf re-integreren.

the bad:

Wat wordt de balans tussen empowerment van de medewerker of big brother van de werkgever?

and the ugly:

Welke transformaties moeten HRM, ICT en de kantoren realiseren om op de juiste wijze gebruik te maken van de quantified mogelijkheden. Inzicht in het vinden van de juiste balans tussen mogelijkheden van de technologie voor self empowerment van de mens versus privacy en de macht van big data. Een lezing voor CEO’s, business innovators en HR directeuren.