Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.
Bron: http://marhindeverkerk.com/Bron: http://marhindeverkerk.com/Bron: http://marhindeverkerk.com/

June 10th 2015, by Harold Coenders

Power of productivity

Transitie van Het Nieuwe Werken naar Productief Werken

Kostenbesparing is de eerste reflex bij economisch neergang. Veel multinationals hebben op die manier de laatste jaren hun winsten op peil weten te houden. Kostenbesparingen zijn echter eindig. Er zal daadwerkelijk weer gezocht moeten worden naar productiviteitswinst om de weg uit de crisis te vinden. Het Nieuwe Werken moet hiervoor een transitie doormaken naar Productief Werken: geen focus meer op Bricks, Bytes en Behaviour maar op Promotors, Productivity en Performance.

Het Nieuwe Werken, de ontwikkeling die staat voor de overgang van het faciliteren van werkplekken naar het faciliteren van werk, is versneld een succes geworden door de economische crisis vanaf 2008. Daarin waren Bricks, Bytes en Behaviour de drie bouwstenen om te komen tot meer plaats- en tijdonafhankelijk werken. Met de Bricks als grootste hefboom naar kostenbesparingen doordat HNW zorgt voor minder behoefte aan werkplekken en kantoorruimte. De gemiddelde kantoorbezetting in Nederland is 45% en biedt dan ook kansen tot verdere optimalisatie. Het bedrijfsleven en ook de overheid hebben deze kans in economisch moeilijke tijden met beide handen aangegrepen en HNWsnel omarmd als een van de mogelijkheden voor kostenbesparingen. Het resultaat hiervan is terug te zien in de record leegstand van kantoorpanden in Nederland (Het Financiële Dagblad mei 2013: 14,6%), de substantiële verborgen leegstand in de portefeuilles van gehuurde kantoorpanden (Het Financiële Dagblad mei 2013: Verborgen leegstand 12,4%) en de sterkste daling van facilitaire kosten van heel Europa (Het Financiële Dagblad november 2013: daling van 6%). De gemiddelde daling van facilitaire kosten in de Europese Occupiers Cost Index is met 3% slechts de helft van de Nederlandse kosten (Het Financiële Dagblad oktober 2013).

Van de input factoren: Bricks, Bytes, Behaviour…

Het Nieuwe Werken begint zo langzamerhand, onder andere door de eenzijdige focus op huisvesting en kostenbesparing, steeds meer van haar glans te verliezen. Er is onvoldoende zicht op de opbrengsten en een te grote eenzijdige aandacht voor kostenbesparingen. HNW roept dit over zichzelf af door de eenzijdige focus op Bricks, Bytes en Behaviour. Deze drie ‘B’s’ staan voor input factoren van arbeid en zijn niet gericht op resultaat. Huisvesting, ICT en HRM als bouwstenen van HNW geven alleen zicht op het succes van het HNW project zelf en niet op de meerwaarde in productiviteit voor de organisatie.

In die zin hebben de criticasters van HNW wel gelijk. HNW was vooral intern gericht op hoe we werken, terwijl de opdracht voor de toekomst gericht dient te zijn op hoe en waar we moeten werken om productiviteit en business results te maximaliseren. Het Nieuwe Werken moet niet meer gericht zijn op het faciliteren van werk alleen, maar vooral ook op het faciliteren van resultaat en concurrentiekracht. ‘Waar en hoe kan de organisatie met het meest productief werken?’ Op die manier wordt het business resultaat leidend voor de manier van werken.

…naar de output: Promotors, People en Performance

In 2014 wordt Het Nieuwe Werken meer High Performance Working waarbij de focus verlegd wordt van de inputfactoren Bricks, Bytes en Behaviour naar de output factoren Promotors, People en Performance.

  • Promotors: zijn de medewerkers die de nieuwe manier van werken en de bedrijfsidentiteit daadwerkelijk uitdragen en aanbevelen om zo de organisatie en haar concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit vraagt om integratie van marketing parameters als de Nett Promotor Score in de aanpak van nieuwe werkvormen.
  • People: persoonlijke productiviteit is de sleutel tot een betere performance van de organisatie. HNW is in veel organisaties toegepast als een ‘one size fits all’ concept zonder ruimte voor persoonlijke werkstijlen. High Performance Working is gericht op het monitoren en faciliteren van deze persoonlijke productiviteit, niet als controle middel maar vanuit de eigen professionaliteit van de medewerker. De nieuwe technologische mogelijkheden van de Quantified Self beweging maken dit mogelijk. Het is de uitdaging van HRM om deze technieken te omarmen en gericht toe te passen om individuele medewerkers en teams te ondersteunen.
  • Performance: inrichten van ICT en werkomgeving op basis van wat medewerkers en processen daadwerkelijk meer productief maakt. Productiviteitgedreven ontwerp in plaats van kostengedreven ontwerp. Dit vraagt om toepassing van nieuwe ontwerptechnieken die gebruik maken van social forecasting, swarn intelligence en social valuation. 

Comments