Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.
https://www.fitbit.com/uk/chargehttps://www.fitbit.com/uk/chargehttps://www.fitbit.com/uk/charge

May 26th 2015, by JanJaap Boogaard

Eigen regie en vertrouwen

Een deelnemer aan het Colliers experiment

“Ik heb sinds ik de FitBit draag regelmatig de opmerking gekregen ‘Wat heb jij voor enkelband om je pols?’. Niet vervelend, want vaak vormt dit juist aanleiding voor een goed gesprek over het experiment. Ik merk dat iedereen geïnteresseerd is en er een mening over heeft.

Een paar vragen komen steeds terug: ‘Hoe zit het dan met privacy?’, of ‘Word je continue gecontroleerd door je baas?’.

Voor mij is de essentie van de Quantified Workplace drieledig:

  • Het belangrijkst voor mij is dat de Quantified Workplace mijzelf als individu inzicht geeft in de parameters beweging, well being, stress en productiviteit en de relatie daartussen. Dit maakt het mogelijk om zelf te ontdekken welke verbanden bij mij persoonlijk tussen de verschillende parameters optreden. Hierdoor wordt het mogelijk mijn optimale balans te vinden.
  • In de toekomst wordt het ook mogelijk gemaakt om individuele data te delen met een onafhankelijke derde partij. Zij kunnen mijn data monitoren en helpen bij de interpretatie ervan. Ik vind het prettig dat de hulp bij interpretatie van individuele data buiten de eigen organisatie gelegd wordt. Hierdoor wordt geborgd dat belangen niet verstrengelen en privacy gewaarborgd blijft. Uiteraard heb ik zelf de keuze of ik mijn data met deze derde partij wil delen, of toch met mijn leidinggevende, of helemaal niet.
  • Ik vind het interessant dat er inzicht verkregen wordt in de totale data van de organisatie. Alle data die door medewerkers gedeeld wordt, komt samen in het organisatie gemiddelde. Alleen het gemiddelde wordt inzichtelijk gemaakt, data is dus niet te herleiden naar personen. Dit maakt het mogelijk mijn individuele data te vergelijken met het organisatie gemiddelde. Daarnaast zie ik dit als waardevolle informatie voor management en HR strategieën.

Om terug te komen op de vragen ‘Hoe zit het dan met privacy?’ en ‘Word je continue gecontroleerd door je baas?’: de regie ligt volledig bij mijzelf. Ik bepaal zelf welke data ik deel en welke data ik bewust niet deel. Wanneer ik vind dat bepaalde data niet gedeeld kan worden vanwege privacy kies ik ervoor dit niet te doen. Zo meet ik bijvoorbeeld mijn slaap wel, maar deel ik deze data niet.

Voor wat betreft de tweede vraag: ik heb niet het idee dat ik word gecontroleerd door mijn baas. Dit komt door de eigen regie over data, interpretatiemogelijkheden met een externe partij en de anonimisering van data op organisatieniveau. Ik heb wel het idee dat ik gecontroleerd word door mijzelf. Het werkt zelfs verslavend om continue data te checken, verbanden te zoeken en verbeteringen te ontdekken. Dit werkt voor mij positief, ik word getriggerd om mijn productiviteit te optimaliseren.

Ondanks het feit dat ik me geen zorgen maak over privacy en niet het idee heb gecontroleerd te worden door mijn baas zie ik een bepaalde mate van vertrouwen wel als cruciale basisvoorwaarde. Een gebrek aan vertrouwen kan mensen ervan weerhouden data te verzamelen en delen.

Ik ben echter van mening dat vertrouwen niet alleen in dit kader een cruciale basisvoorwaarde is, maar überhaupt een basisvoorwaarde om goed te kunnen werken”. 

Comments