Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.

May 22nd 2015, by Colliers International Corporate Solutions

About

Quantified Workplace

Quantified Workplace staat voor het verhogen van de productiviteit van medewerker en werkomgeving door cijfermatig en real time inzicht te geven in prestaties. Parameters voor dit inzicht zijn activiteit, welzijn, stress, productiviteit en declarabiliteit. 

Deze website ondersteunt de doelstellingen van het Quantified Workplace experiment, te weten:

Herdefiniëren van goed werkgeverschap

Starten van de maatschappelijke discussie Quantified Workplace

Practise what you preach

Van het verbeteren van individuele prestaties naar collectieve groei


Contact: qwp@colliers.com

Comments